Září 2007

Faith Hill - There you´ll be

28. září 2007 v 16:07 | NHsunny |  Texty a překlady písní

Faith Hill - There you´ll be


When I think back
On these times
And the dreams
We left behind
I'll be glad 'cause
I was blessed to get
To have you in my life
When I look back
On these days
I'll look and see your face
You were right there for me

In my dreams
I'll always see your soul
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be

Well you showed me
How it feels
To feel the sky
Within my reach
And I always
Will remember all
The strength you
Gave to me
Your love made me
Make it through
Oh, I owe so much to you
You were right there for me

In my dreams
I'll always see your soul
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be

'Cause I always saw in you
My light, my strength
And I want to thank you
Now for all the ways
You were right there for me
You were right there for me
For always

In my dreams
I'll always see your soul
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be

Kdekoli jsem, jsi se mnou


Když tak přemýšlím
o těch časech
a o snech,
které sme opustili.
Jsem štastná
že jsem měla to požehnání
mít tě ve svém životě.
Když se dívám zpět
do té doby.
Podívám se a vidím tvou tvář.
Byl si tu pro mě.

Ve svých snech
budu pořád vidět tvou duši
nad oblohou.
V mém srdci
bude vždycky místo pro tebe
po celý můj život
Pořád v sobě nosím
kousek tebe.
A kdekoli jsem
jseš tam také.

Ukázal si mi
jaké to je
cítít oblohu
a dotýkat se jí.
A já si to budu
všechno pamatovat.
Sílu,
kterou si mi dal,
tvoje láska
mi pomohla všechno překonat.
Tak moc ti toho dlužím
Byl si tu pro mě.

Ve svých snech
budu pořád vidět tvou duši
nad oblohou.
V mém srdci
bude vždycky místo pro tebe
po celý můj život
Pořád v sobě nosím
kousek tebe.
A kdekoli jsem
jseš tam také.

Protože já v tobě vždycky viděla
moje světlo, sílu
A chci ti teď poděkovat
za všechny ty chvíle
kdy si tu byl pro mě
kdy si tu byl pro mě..
Napořád..

Ve svých snech
budu pořád vidět tvou duši
nad oblohou.
V mém srdci
bude vždycky místo pro tebe
po celý můj život
Pořád v sobě nosím
kousek tebe.
A kdekoli jsem
jseš tam také.

Aerosmith - I don´t want to miss a thing

28. září 2007 v 15:45 | NHsunny |  Texty a překlady písní


I DON´T WANT TO MISS A THING - AEROSMITH

I could stay awake
just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you're far away and dreaming
I could spend my life
in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Every moment spent with you
is a moment I treasure

I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
Cause I'd miss you, baby
And I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, baby
And I don't wanna miss a thing

Lying close to you feeling your heart beating
And I'm wondering what you're dreaming
Wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes
and thank God we're together
And I just wanna stay with you
In this moment forever, forever and ever

I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
Cause I'd miss you, baby
And I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, baby
And I don't wanna miss a thing

I don't wanna miss one smile
I don't wanna miss one kiss
Well, I just wanna be with you
Right here with you, just like this
I just wanna hold you close
Feel your heart so close to mine
And stay here in this moment
For all the rest of time

Don't wanna close my eyes
Don't wanna fall asleep
Cause I'd miss you, baby
And I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
Cause I'd still miss you, baby
And I don't wanna miss a thing

I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
Cause I'd miss you, baby
And I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, baby
And I don't wanna miss a thing

Don't wanna close my eyes
Don't wanna fall asleep, yeah
I don't wanna miss a thing

NECHCI PROMARNIT JEDINOU VĚC - AEROSMITH

Mohl bych zůstat vzhůru
jen abych slyšel Tvůj dech
Díval se na Tvůj úsměv, zatímco Ty spíš
Zatímco jsi daleko odtud a sníš
Strávil bych svůj život
v tomto sladkém odevzdání
Mohl bych zůstat ztracen navěky v této chvíli
Každá chvíle strávená s Tebou
je chvíle, která má pro mě velkou cenu

Nechci zavřít oči
Nechci usnout
Protože by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc
Protože právě když o Tobě sním
Nemůže se mi zdát sladší sen
Pořád by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc

Ležet blízko u Tebe a cítit tlukot Tvého srdce
Zajímá mě, o čem sníš
Zajímá mě, jestli jsem to já, koho vidíš
Pak Tě líbám na Tvá víčka
a děkuji Bohu, že jsme spolu
A já jen chci zůstat s Tebou
V této chvíli navěky, navěky a navždy

Nechci zavřít oči
Nechci usnout
Protože by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc
Protože právě když o Tobě sním
Nemůže se mi zdát sladší sen
Pořád by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc

Nechci promarnit jediný úsměv
Nechci promarnit jediné políbení
Dobře, chci jen být s Tebou
Právě tady s Tebou, zrovna jako teď
Jen Tě chci objímat
Vnímat Tvé srdce tak blízko u mého
A zůstat tady v této chvíli
Po celý zbytek času

Nechci zavřít oči
Nechci usnout
Protože by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc
Protože právě když o Tobě sním
Nemůže se mi zdát sladší sen
Pořád by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc

Nechci zavřít oči
Nechci usnout
Protože by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc
Protože právě když o Tobě sním
Nemůže se mi zdát sladší sen
Pořád by se mi po Tobě stýskalo, miláčku
A já nechci promarnit jedinou věc

Nechci zavřít oči
Nechci usnout
Nechci promarnit jedinou věc

46. diplom

11. září 2007 v 16:59 | NHsunny |  Moje diplomy
Love diplomek...

45. diplom

11. září 2007 v 16:58 | NHsunny |  Moje diplomy
Diplomek s Charmed...

44. diplom

10. září 2007 v 18:58 | NHsunny |  Moje diplomy
Můj další diplomek...tenhle je ale společný...